Den daglige kabbalaleksjonen 07.03.2011

Rabashs skrifter, “Letter 40”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Introduction: “Heaven and Earth,” Avsnitt 54, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 2, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema-leksjon: Kvinnen, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål