Den daglige kabbalaleksjonen 10.12.2010

Writings of Rabash, Dargot HaSulam “Labor and Finding”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utvalg, Kapittel “Tzav (Command),” Avsnitt 152
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Forklaring av artikkelen “Preface to the Wisdom of Kabbalah,” Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “The Freedom,” Leksjon 8
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål