Den daglige kabbalaleksjonen 22.03.2011

Tema-leksjon: “Forberedelse til WE-kongressen” Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “On Eagles’ Wings,” Avsnitt 314, Leksjon 6
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 17, Leksjon 12
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål