Den daglige kabbalaleksjonen 12.12.2010

The Book of ZoharIntroduction: “Mother Lends Her Clothes to Her Daughter, Avsnitt 21, Lesson 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of ZoharIntroduction: “The Letters by Rabbi Amnon Saba,” Avsnitt 22, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 8, Avsnitt 20, Leksjon 9
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Beit Shaar HaKavanot,” Avsnitt 72
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “A Handmaid that is Heir to Her Mistress,” Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål