Mot enkelthet

Spørsmål: I dag oppdager forskere at vi er alle sammenkoblet, at talløse tråder som vi ikke engang visste eksisterte, strekker seg mellom oss. Hvordan ser en Kabbalist dette? Kan det være at at hele denne enorme floken beveger seg foran hans øyne?

Svar: I virkeligheten er alt veldig enkelt. Jo mer vi avanserer jo enklere er det. Mennesket er enkelt og lyset er enkelt, mens de utallige kalkulasjonene dukker opp fordi egoet utvikler seg til å bli et giverønske.

Jo mer en person utvikler seg, jo mer naturlig oppfatter han bildet av verden. Vane blir til hans andre natur. På samme måte du ser din familie og mennesker du elsker: blir det ditt liv, din natur og du bruker ikke lenger krefter på forhold til de du elsker og de du ikke kjenner. Du kjenner hver og en av dem og skjønner alle forbindelsene.

Akkurat nå ser dette ut som et problem for deg fordi det krever innsats. Men når giverønsket regjerer i deg, vil problemene forsvinne. Det finnes ikke noe enklere enn å kjenne den spirituelle virkeligheten eller å leve i den.

«Er dette i det hele tatt mulig? Hvordan kan vi ta vare på alt, kontrollere bevegelsen på alle atomer og alle verdener?»

Du trenger ikke kontrollere noe som helst siden alt blir avslørt inni deg, som ditt eget system.  Det er derfor hver påfølgende grad vil bli enda friere fra press, fra nødvendigheten av å forstå hva som skjer. For med hvert trinn, vil alt bli klarere.

Fra fjerde del av den daglige Kabbalah Leksjon 3/29/2012, «Introduksjon til TES»

Kommentarer / Spørsmål