Når jeg ikke føler meg bra

Spørsmål: Skal jeg se etter lidelse på den spirituelle veien, eller skal jeg heller prøve å unngå den?

Svar: Du må aldri tenke på lidelse. Om mennesket opplever lidelse, må han vite at i den grad han føler negative følelser, blir han også kontrollert av urenheten, Klipa.

Det er fordi lidelse ikke kommer fra skaperen. Han er god og gjør godt. Alt jeg føler kommer fra han, selv om det ser ut som om jeg blir påvirket fra ulike retninger. Om mine følelser er motsatt av godhet, om de er utrivelige og negative, betyr dette at jeg i like stor grad blir styrt av Klipa, egoistiske ønsker. Dette nøytraliserer skaperens gode innflytelse, og snur den fra lys til mørke. Det er derfor jeg ikke føler meg bra.

Den dårlige følelsen er ment for å vise meg hvor dypt nedsunket jeg er i ondskap. Den må presse meg til å snu mine følelser mot godhet. Om jeg befinner meg i de riktige omgivelsene, kan jeg oppnå dette umiddelbart. Gruppens støtte egger meg til å endre den negative følelsen om til en god følelse med det samme.

Fra første del av Morgenleksjonen 24/01/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål