Når jeg ikke kan gi

Spørsmål: Hva er en «individuell bønn»?

Svar: En «individuell bønn» er et menneskes klargjøring. Man kan be en «individuell bønn» eller «de manges bønn». En «bønn» er en mangel jeg oppdager i hjertet. Men jeg oppdager den forsettlig ved først å klargjøre bønnen, som kalles «en bønn forut for bønnen.» På dette åpningsstadiet utfører jeg mange korreksjoner for å kunne nå den spesifikke indre mangelen som vil være forenlig med lyset foran meg som jeg ønsker å tilegne meg.

Jeg tilegner meg det, kjøper det ved å betale med min anstrengelse, min makt, min mangel, min «appetitt». Det er som om jeg går inn i et konditori og «stivner» foran en herlig kake. Men jeg blir plassert på en vekt der mangelen min blir veid og får følgende beskjed:

– Mangelen din er bare på 150 gram. Denne kaken tilsvarer 1/2 kilo, så du kan ikke kjøpe den.

Deretter blir smaksløkene mine undersøkt av en egen sensor og jeg får følgende beskjed:

– Smaksløkene dine fungerer ikke. Det du har lyst på er fisk, ikke kake. De to kan ikke en gang sammenlignes. Kom tilbake en annen gang, når du har riktig kvantitet og kvalitet for en kake og da skal du få den.

Så jeg trenger en mangel for giverglede. Hvor, i denne virkeligheten, får jeg tak i denne mangelen, så jeg kan komme til skaperens «butikk» med den og kjøpe den «kaken»? Hvor får jeg pengene til å kjøpe inngangsbilletten til giverkraft? Dette er allerede en «bønn forut for bønnen». Jeg tenker konstant på mangelen av kvantitet og kvalitet jeg må ha, siden jeg ellers ikke har en ordentlig beholder.

Hvis jeg skjønner hele denne prosessen, er der en «individuell bønn» og en «bønn av mange» i den. Men dette er bare betegnelser. Faktisk er det alltid jeg selv som ber, jeg er alltid èn og det finnes ikke noe annet enn meg. Men jeg ønsker å tilføye og forbinde de som tilsynelatende er utenfor meg; alle ønskene og tankene mine som ble kastet ut av egoet og synes å være spredt utover i henhold til feilen i beholderen min. Jeg ønsker å arbeide over denne «tykkheten» av ønsket og slik trekkes jeg mot «bønnen av mange», ved å ønske å se dem som èn samlet helhet…

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/2/13, «A Speech for the Completion of The Zohar»

 

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål