Når oppturer og nedturer ender

upsanddownsendDet sies, “Må hver dag bli som ny for deg,” som betyr hver gang, hvert sekund, som tilsynelatende ikke skiller seg fra det forrige. Under en nedtur føler vi ikke fornyelse. Det virker for oss som om vi har vært gjennom alle disse tilstandene før og har opparbeidet oss erfaringer.

Nedturer følges av oppturer, som heller ikke virker forskjellige fra hverandre, Vi stiger og faller, stiger og faller, men foreløpig føler vi ikke noen forskjell mellom gjentatte trinn. Det gjenstår bare å tro at endringer skjer, hver gang en ny tilstand og nye ønsker åpnes for oss, føler vi ikke noen spesielle egenskaper der, bare tomhet.

Dette er veldig deprimerende, det ser ut til at det er nok en nedtur som gjør oss triste og uinspirerte. Dette er ikke bra fordi vi ikke velsigner “det dårlige som det gode!”

Så kommer en opptur og nye følelser dukker opp, men de blir nok en gang byttet ut med en nedtur. Det er fortsatt vanskelig for oss å se på disse uendelige opp- og nedturene som en naturlig og gradvis prosess som leder oss til korrigeringens avslutning.

Vår holdning vil forbli feil helt til vi oppnår egenskapen av giverglede. Denne holdningen er egoistisk og vi ser ikke nytten av en nedtur, heller ikke en opptur, fordi vi vil falle igjen og miste alt vi har oppnådd. Oppturer blir erstattet av nedturer, og det er ingen ende i sikte.

En person blir gradvis vant til dette, som alle andre nytelser i denne verden og ser at det ikke er noe spesielt her. Vel, han følte glede for en stund, en kveld, et par timer, kanskje til og med en uke eller to, men så var det over! Det er derfor han ikke er så ivrig etter å komme tilbake til denne tilstanden, da han har fått erfaring og blitt mer «smart» og ser på det mer pragmatisk.

Men dette er fordi han ikke har motatt egenskapen av giverglede.  All nytelse følt i mottakerønsket visner uunngåelig bort. Han blir dermed vant til dem og gradvis desillusjonert, eldes og dør da det ikke er noe som bringer glede.

Spirituelt arbeid er helt motsatt, det hever oss over oppturer og nedturer. Vi mottar egenskapen av giverglede – og hvis vi gjennom oppturer og nedturer er  i stand til å bringe glede til skaperen, vil hver opptur og nedtur bli veldig verdifull for oss. Vi er glade vi befinner oss i dem, og det spiller ingen rolle hva slag tilstand vi befinner oss i hvis vi kan bringe glede til skaperen

Så det viktigste er å skaffe oss egenskapen av giverglede over alle oppturene og nedturene. De vil ikke stoppe med mindre vi realiserer dette fullt ut! Det betyr at vi har fullført vår korreksjon. Selve oppturene og nedturene ikke er viktige i seg selv, men hvordan vi tilegner oss egenskapen av giverglede over dem.

Fra forberedelse til den Daily Kabbalah Lesson 7/25/13

 

 

Kommentarer / Spørsmål