Når to verdener møtes

Den gradvise nedstigningen av den øvre verden, at den kommer nærmere, gir en følelse av krise i vår verden. Faktum er at nettverket der oppe er et integralt, balansert system, fullt av kjærlighet, medfølelse og gjensidig interaksjon. Når det kommer i berøring med den materielle verden, vekker det krefter som er helt fremmede for det, som induksjon virker. 

Disse kreftene kalles omgivende lys. På avstand virker det som en magnet, som en induktor som trenger seg gjennom, fra spolen til et lavere stadium. En koloss henger over vår verden og gradvis senker den seg ned mot den, som romvesen kommer til syne i en film.

Derfor føles vår verden som i en krisesituasjon, fordi vi er i motsetning til dette som senker seg over oss ovenfra. Dette er en forferdelig tilstand!

Om vi ikke blir som den øvre verden, går vi nesten helt til grunne! Bare en liten fraksjon av mennesker blir til overs. Etter først å ha gjennomgått store lidelser vil de til slutt forstå at de må løfte seg ut over egoismen til plattformen som senkes ned mot oss. Vi vil finne balanse med den.

Selv om vi vil kvitte oss med disse enorme utenomjordiske kreftene, så kan vi ikke det. Vi kan bare bli som dem.

Fra  KabTV’s “I Got A Call. Who influences Laitman?” 8/20/11

 

Kommentarer / Spørsmål