Nytt motto for de Olympiske leker

Kommentar: Mottoet for de olympiske leker «Raskere, høyere, sterkere» ble introdusert i 1894.

Nå har den internasjonale Olympiske Komité lagt til følgende: «Raskere, høyere, sterkere sammen!»

Mitt svar: Dette er bra. Erkjennelsen av det onde har allerede begynt.

Dette antyder at vendingen «sammen» teoretisk er på vei.. Folk er klar over hva som er det viktigste i disse lekene og hvorfor vi vil ha dem som ethvert annet arrangement for menneskeheten.

Vi kan konkurrere og tenke på hvordan vi kan slå andre, men bare slik at vennskap vinner til slutt.

Jeg tror at dette manifesterer seg i folk utfra maktesløshet og ikke utfra at de bestemmer seg for å komme nærmere hverandre. Likevel kommer det til syne.

Spørsmål: Hvordan ville de Olympiske leker se ut om dette «sammen» var gjennomsyret av hjertekrefter?

Svar: Nei, dette er umulig å tenke seg. Du foreslår at folk ikke skulle konkurrere for å vinne, men for å overvinne seg selv!

Spørsmål: Kan man bruke de Olympiske leker til å overvinne seg selv?

Svar: Om de Olympiske leker var basert på de samme prinsippene som i det gamle Hellas – om kriger stoppet — absolutt alt! Ingenting skjedde! Bare fredelige konkurranser, og i realiteten var der praktisk talt ingen konkurranse. Der var bare demonstrasjon av hva et menneske er i stand til når han overgår naturen, sin egen psykologiske, fysiske natur, og samtidig også kommer over sin egoistiske natur, enda mer på et indre plan.

Spørsmål: Tror du det var det de hadde der, bare litt?

Svar: I det minste noen antydninger av bevegelse mot hverandre.

Kommentar: Og nå, på bakgrunn av kriger, vanskeligheter, jordskjelv, nederlag i forsøk på å hjelpe hverandre…

Mitt svar: «Og nå» er slik fordi menneskene blir presset av alle slags politiske, økonomiske fordeler og så videre.

Kommentar: Det vil si, om man siktet mot å vinne over seg selv…

Mitt svar: Slik at vi alle sammen reiser oss sammen. Kan du tenke deg hvilke høyder disse lekene ville ha da? Vi forbereder oss på å demonstrere våre menneskelige muligheter for hele verden for å løfte oss over oss selv ved åndelig kraft. Toppidrettsutøvere kunne vært store kabbalister. Jeg tror de tar noen skritt mot dette. Ellers ville ikke dette ha eksistert.

Spørsmål: Er vi for å legge «sammen» til mottoet for de Olympiske leker?

 Svar: Ja, vi er alltid for «Sammen.»

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/22/21

Kommentarer / Spørsmål