Nyttige definisjoner for TES-studiene

Spørsmål: Hva er ”Zivug”?

Svar: Zivug” er tilknytningen i henhold til likhet i form, likhet i egenskaper. Denne handlingen er ikke basert på hva hver og en av oss brukte å være, men heller på hvor like hverandre vi har blitt etter korreksjonene.

Først vil vi være helt atskilte og motsatte. Deretter utfører vi korreksjoner, og for å måle disse korreksjonene kommer vi til ”Zivug” (samhold, oppnåelse).

Spørsmål: Hva er ”Parsa”?

Svar: Parsa” er en skillevegg som med hjelp av kraften Bina skiller ønskene som tar imot fra ønskene som gir. Mennesket må selv ønske at et slikt skille skal finne sted inni han. Deretter tiltrekker han seg kraften Bina, skaperens kraft, slik at den kan beskytte og spare han ved å skille den givende og mottakende kraften i han. Dette kalles ”å skille dag fra natt, lys fra mørke”.

Fra del tre av Morgenleksjonen 20/01/2011, Talmud Eser Sefirot

En kommentar / spørsmål til “Nyttige definisjoner for TES-studiene”

  1. svein nyborg sier:

    Kan «Parsa» revne, åpne seg og slippe den som er utenfor inn? Kan mao. skilleveggen fungere som et hinder?

Kommentarer / Spørsmål