Om kvinners klager

Spørsmål: Det hender ofte i en familie at kona klager mer på sin mann enn hva han gjør på henne..

Svar: Det er slik det alltid er, siden det er typisk for den kvinnelige natur å føle misnøye. Et par burde ikke prøve å finne en balanse her. Det som er naturlig bør hverken fordømmes eller roses.

Selvfølgelig føler en kvinne større misnøye. 90% av klagene kommer fra henne, mens mannens gjerne begrenser seg til èn setning: ”Bare la meg være i fred.”

Slik er vi, og med disse egenskapene må vi utfylle hverandre. Fra dette blir det klart at mannens og kvinnens roller er ulike.

Hva bør mannen bidra med? Siden kvinnen er rede til å gjøre alt for ham, for å holde forbindelsen og sørge for alt han trenger, er alt hun ønsker hans oppmerksomhet. Det er det den kvinnelige natur handler om. I følge dette er det nødvendig for mannen å stadig vise en ærlig, naturlig holdning som er varm og omsorgsfull. Dette er hardt arbeid for en mann, mens det er ganske enkelt for kvinnen. Når mannen tar hensyn til kvinnen, har hun ”drivstoff” til å gjøre hva som helst.

Derfor bør en mann være vennlig, selv om det er vanskelig for ham og en kvinne må endre mange ting, som er enkelt for henne hvis hun føler den rette holdningen fra ham.

Dette er resultatet av de åndelige røttene og det er ingenting vi kan gjøre med det…

Fra “Talk About a New Life” 7/16/12

 

Kommentarer / Spørsmål