Oppliv det knuste hjertet

Spørsmål: Hva er betydningen av at skaperen elsker den som knuser sitt hjerte for å nå kongens «slott»? Hvem er det som knuser hjertet mitt – og hvorfor? Hva er det en foretar seg når dette skjer?

Svar: Dette handler selvfølgelig ikke om hjertet som en «motor» som fungerer som en pumpe. Hjertet vi omtaler er vårt egoistiske ønske. Alle de egoistiske ønskene omtales som «hjertet».

Å «knuse» hjertet vil si at vi oppnår det punktet der vi èn gang befant oss som et enkelt, forent bilde av Malchut og ble smadret til tallrike deler. Min følelse av isolasjon fra alle de andre kalles mitt «knuste hjerte».

Dette er tilstanden vi må realisere. Derfra begynner vi vår korreksjon. Hvordan? Skaperen kalles «den som helbreder knuste hjerter». Skaperen er lyset, giveregenskapen, som forbinder hjertene våre og knytter dem sammen. Slik opplives de. Han gjenoppretter dem – og slik blir disse hjertene til èn beholder, til ett ønske.

Fra leksjonen på Samholdsdagen, «Å oppnå et ønske om å gi», 29/1/12

 

Kommentarer / Spørsmål