Oppskriften på lykke

Dr. Michael LaitmanSynspunkt (Robert Cummins, Professor ved Deakon Universitet, Melbourne Australia):
«En kjærlig partner, opp mot 100 000$ inntekt per husstand og sosial aktivitet som gir en følelse av mening er det nye  ‘gylne lykketriangelet’ ifølge Robert Cummins, professor i psykologi ved Deakon Universitet…

«Det som er mer viktig enn penger, er å ha et godt intimt forhold», sa han.

«Du trenger kun èn person å dele livet med og å ha den personen er utrolig viktig. Mennesker som ikke har noen å dele livet med på en intim måte – der man kan dele sine sorger – er veldig sårbare for negative hendelser. Dette viser seg å være ekstremt konsekvent i alle våre kartlegginger.»

«Det magiske tallet er 100 000$ i brutto inntekt per husstand. Det er ikke fordi penger gjør ting bedre, tingen er at du har behov for en viss sum», sa han…

«Å ha noe interessant å drive med, er det tredje elementet. Folk er mer lykkelige når de er aktive; det kan være en fotballklubb, en strikkeklubb, eller hva som helst», sa han.

«Dersom du kan kombinere aktiviteten med sosial kontakt og en følelse av mening, er dette det beste.»

«Folk som deltar i frivillighetsarbeide kombinerer disse faktorene bra. Jo mer aktive og jo mer sosial kontakt de har der, dess bedre har de det…»

«Kulmineringen av 29 australke kartlegginger av lykke iløpet av 12 år, ved Melbourne Deakon Universitet, har vist at det ikke betyr noe hvor du bor, om du har blå eller hvite arbeidsklær, om du har barn eller ikke – dersom du lever innenfor det gylne triangelet er det større sannsynlighet for at du kommer til å ha et permanent smilende ansikt.»

Min kommentar: Skapelsens mål er å glede skapningene. Iløpet av sin utvikling blir menneskeheten bevisst om at lykken finnes i riktig samhørighet med omgivelsen. Vi befinner oss på dette utviklingsstadiet – i overgangen fra individ til kollektiv. Og når vi innser at vi er sammen, etter å ha følt verdien av å «smelte sammen» i fellesskapet, frigjør vi oss fra tilfresstillelsen til «jeg» – og realiserer «vi», som vil si at vi vil føle skaperen, kilden, vi og jeg.

 

Kommentarer / Spørsmål