Oppstyret omkring kabbala

Spørsmål: Hva er forskjellen på din kabbalistiske metode og den kabbalistiske metoden Rav Berg står for?

Svar: Den definisjonen har vi allerede fått av Rabash (Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag, Baal HaSulams eldste sønn og den som videreførte metoden hans). Berg koblet kabbalistiske betegnelser sammen med fromhet og mystikk. Han komponerte en blanding som virker beroligende på mennesker, men den er ikke istand til å korrigere dem. Læren om kabbala handler om å korrigere menneskets ego. All veiledning og alle tips som kommer fra Bergs skole, er kun beroligende psykologi som gjør livet lettere og gir håp. Det fører ikke til korrigering og avdekkelse av skaperen overfor mennesket.

Selv hans definisjon av kabbala er helt ulik den som ble gitt av vår «lærer» Baal HaSulam. Men det er lett å selge den til massene, som amulettene de selger. De overbeviser folk om at det finnes en høyere kraft i dem og at det ikke bare dreier seg om en psykologisk påvirkning. Hans lære går ut på å gjøre livet mest mulig behagelig og å fjerne ondskapen, som vi vet kommer fra skaperen for at vi skal korrigere den inni oss.

Istedet for selvkorrigering og oppnåelse av skaperen, foreslår de at vi fjerner forstyrrelsene som sendes av skaperen for at mennesket skal tilnærme seg ham. De tilbyr et liv i fred og harmoni, som enhver kvakksalver eller religion gjør. Det gjør ikke læren om kabbala, som dreier seg om korrigering av egoet til man oppnår «elsk din neste som deg selv», for å bli lik skaperen.

Les Baal HaSulams artikler «The Essence of the Wisdom of Kabbalah» og «The Essence of Religion and its Purpose».

Kommentarer / Spørsmål