Oversvømmelse og andre naturkatastrofer

forståAlt som står skrevet i Toraen foregår på et åndelig nivå, men karakterene var kabbalister og eksisterte i virkeligheten. Toraen snakker bare om en persons inntreden i den åndelige verden. Den beskriver ikke fenomener og begivenheter i det fysiske livet, snarere bare en persons indre vei mot å oppnå skaperen.

I denne forstand, var Adam og Noa virkelige mennesker som en gang levde på jorden. De underviste folk på kabbalistiske skoler, og kalte dem for sine barn eller etterkommere.

Siden hendelsene beskrevet i Tora skjedde på et åndelig nivå, er det umulig å si at alle har skjedd i det fysiske livet.

For eksempel, var det virkelig en oversvømmelse? I tusenvis av år med menneskelig utvikling var det absolutt mange typer naturkatastrofer. Men historien om flommen snakker om to kjennetegn ved den mektige kraften i vann, om et godt kjennetegn av giveregenskap som vann symboliserer (høyre side) og om en dårlig energi av vann som drukner, ødelegger, forårsaker tsunamier og lignende ( venstre side).

Historien om Noa er spesifikt om dette og ikke om noen global naturkatastrofe i vår verden.

Toraen snakker om hvordan personen forstår på hvilken måte han må heve seg over kjennemerket av dømmekraft som finnes i vann, og gjennom et slags forhold med denne kraften, kan han realisere seg selv riktig innenfor det. Han må bygge en ark, et riktig lukket miljø der vannets egenskaper vil være bra for ham, og ikke hensynsløse eller dødelige.

På sin tids kunnskapsnivå om styringssystemer, gjorde Noa en enorm oppdagelse for fremtidige generasjoner av kabbalister som gjorde det klart hvordan det er mulig å forvandle  de rå, kraftige, og mest truende naturkreftene til gode og nyttige.

Dette er fordi før Noa, var folk maktesløse i sin konfrontasjon med naturen, som små barn. Og hans metode gjorde det mulig å temme truende krafter i naturen. Så nivået til Noa var nødvendig på menneskehetens vei mot oppnåelse og kontroll av hele systemet av ledelse.
[146045]
Fra KabTV’s «Short Stories» 15/10/14

Kommentarer / Spørsmål