På vei til et høyere nivå

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok 21:17: «Den som banner sin far eller mor skal visselig late livet.»

«Far og mor» er to høyere spirituelle objekter, to øvre krefter som gjør deg istand til å korrigere deg selv. De gir deg kraften av kunnskap og åndekraft.

Spørsmål: Men hvorfor skulle jeg banne dem?

Svar: Dersom du ikke ønsker det øvre nivået. Du er nødt til å annulere deg for far og mor for å kunne få det.

I vår verden er det mange barn som er uenige med foreldrene sine, ser ned på dem og ikke har respekt for dem, selv om både foreldrene og barna faktisk er veldig forvirret her. Dessuten vokser generasjonskløften konstant og alt er under regresjon.

I den spirituelle virkeligheten derimot, peker alt mot oppstigning; alt der er motsatt slik det er i vår virkelighet. Så en som ikke forstår mors og fars betingelser ødelegger simpelthen seg selv, som betyr at han må late livet. Kun ved døden, som vil si at man godtar det fakta at man er fullstendig atskilt fra det øvre lyset, kan man fornemme sin egentlige fatning og begynne å rehabilitere seg selv ordentlig ved å opprette god kontakt med det høyere nivået av mor og far.

Spørsmål: Er barna foreldrenes neste nivå?

Svar: De må stige til det nivået og når de er der blir de høyere enn foreldrene, siden de har steget opp dit med sitt ego.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 11/3/13

Kommentarer / Spørsmål