Perfekt arbeid foregår på to nivåer

Spørsmål: Vi har her en form for uoverensstemmellelse: på den ene siden bør jeg ikke be skaperen om å fjerne en forstyrrelse, når den oppstår. På den andre siden må jeg, på dette materielle nivået, gjøre alt i min makt for å finne en løsning. Hvorfor er det slik?

Svar: Det er ikke lett å forstå. Det finnes internt arbeid som korrigerer et menneske; det refererer til ens indre fornemmelser. Samtidig påkreves ekstern handling for å fikse problemene, når de dukker opp i den eksterne virkeligheten.

På grunn av dette, utfører det ekstern korreksjon. Og siden verden, i sin helhet, ikke eksisterer, er alt dette ens egne ønsker. Vi må forstå at når vi støter på vanskeligheter i det ytre, må vi gjøre vårt beste for å ta hånd om dem. På samme tid må vi arbeide internt og fortsette å korrigere vårt forhold til skaperen.

Når det gjelder innflytelsen de eksterne hindringene har over oss, må vi heve oss over dem ved å anvende «tro over fornuft». Men siden de kommer til oss gjennom den ytre virkeligheten og forårsaker en viss skade, er vi nødt til å løse de materielle problemene ved å anvende jordiske metoder som står til vår disposisisjon. Vi må, altså, samtidig handle på begge nivåer; internt og eksternt. Dette kalles «perfekt arbeid».

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 23/8/12, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål