Prinsippet som svarer på alle spørsmål

Vi trenger hele tiden å fokuserer på det faktum at “Det finnes ingen andre foruten Ham – og kun på dette emnet, som om det ikke fantes noe annet enn det. Alle de andre emnene er til for å støtte dette, og å identifisere ulike individuelle tilstander.

Videre dykker jeg inn i dette emnet fordi Skaperen produserer alle mine følelser i meg. Nå snakker Han til meg gjennom min lærer, som er Hans kanal, og ikke noe mer. Alt rundt meg er en manifestajon av Skaperen i meg; Jeg meg selv er Hans avspring og må reagere på hva som skjer i henhold til dette.

Jo mer en person forstår og vet det unike i dette, og ikke kobler fra venner, fra verden eller fra noe, jo mer vil han prøve å føle det i virkeligheten.

Dette er den eneste kraften i naturen som blir åpenbart til oss på den måten. Hver dag avslører vi dens økende integralitet, indre kobling. Naturen er integrert,og vi skal ikke forstyrre den. Vi må tvert imot tilpasse oss den. Det er derfor kabbala sier at vi må handle i den eksterne verden: å gi alle et normalt og fornuftig forbruk, og generelt bry oss om dette. Alt annet er bare å søke enhet, og gjennom enhet til den Ene.

Eventuelle endringer du ønsker å se kan bare komme gjennom dette emnet av Skaperens unikum. Det bestemmer alt: hvorfor bør vi forenes. Hvorfor bør vi reagere på noe på denne måten og ikke ellers, etc.. Du vil alltid komme frem til det riktige svaret gjennom dette.

Fra Novosibirsk Convention 12/8/12, Leksjon 3

Kommentarer / Spørsmål