Råd for å ta vare på det nyfødte

Spørsmål: Under leksjonen sa du at det viktigste for dine studenter nå er å utvikle denne følelsen som nå er født mellom dem (det felles ønsket om den gjensidige giverkraften) som allerede eksisterer uavhengig av oss, for seg selv, akkurat som et nyfødt barn som er atskilt fra sin mor. Hva må våre neste handlinger være?

Svar: Nå trenger vi bare å strebe etter å utvikle det nyfødte ønsket ved å bruke egoismen som har oppstått inni oss. Vi må legge den til vår felles samhørighet og slik styrke den, akkurat som en atlet som blir sterkere ved å benytte motstanden som finnes i hans sportsutstyr.

Spørsmål: Samholdet blir realisert gjennom den mannlige delen av vår verdensgruppe. På hvilken måte tar den kvinnelige siden del i dette?

Svar: Den kvinnelige siden støtter mennene i dette, forplikter, styrker og forsikrer dem. Den er også aktivt engasjert i å spre ideen om gjensidig garanti, den helhetlige samhørigheten som eksisterer i hele menneskeheten for 99 % av befolkningen, det vil si publikum generelt.

Kommentarer / Spørsmål