”Rødt lys” og ”Hvitt lys”

Korreksjoner skjer på grunn av Lyset som kommer fra læreren. Korrupsjoner kommer fra miljøet, fra gruppen. Men bare om en person prøver å bli innlemmet i miljøet, å ta del i sitt liv og arbeid, studere og være dedikert til saken, blir han sendt korrupte begjær.

Disse spesielle korrupsjoner er ikke bare tåpelig stolthet eller andre primitive lyster, men korrupsjon som kan trekke korreksjonens Lys på dem. Dette betyr at en person må ha defekter som er total motsatt fra den korrigerte form. Han mottar alle disse ønskene fra miljøet.

Vi snakker om en person som prøver å gjøre alt han kan for å avansere spirituelt. Da mottar han rødt Lys (rødhet) fra gruppen, som fra en mors liv. Gruppen er som en mor for han. Han mottar det ”hvite Lyset” (hvithet) fra faren, fra læreren, og denne hvitheten er hans sefirot, hans egenskaper.

Nå har en person allerede to linjer og han må jobbe på ”linjen i midten.” Det er ikke sånn at han kan motta den automatisk uten å gjøre noe. En person må gjøre en innsats for å bli innlemmet i denne type arbeid. Så til den grad han annulerer seg selv før gruppen, læreren, studiene og Skaperen, vil alle disse faktorene begynne å operere på ham, og han oppnår et nytt nivå.

Fra den første delen av Daily Kabbalah Lesson 12/12/12, Writings of Baal HaSulam 

Kommentarer / Spørsmål