Sammenstøt i Aten

I nyhetene (fra CNBC.com): ”29. juni 2011 støtte demonstranter sammen med opprørspoliti foran det greske parlamentet i Aten da de folkevalgte var i ferd med å gjennomføre en avstemming vedrørende en massiv spareplan som internasjonale kreditorer krever at de innfører”. Planen omfatter betalings- og velferdsreduksjoner, og en kraftig økning i skatter og avgifter.

Min kommentar: Årsaken til disse situasjonene som oppstår i flere land der innbyggerne nå protesterer, er én og samme sak. Det er en global krise vedrørende avstanden mellom samfunnet og den helhetlige matrisen som vi alle ”beveger oss inn i”. Den er ikke avhengig av ønsket vårt – vi må oppnå likhet med den.

Vi føler vår mangel på likhet med naturen som en krise. Ingen budsjettkutt eller skatteøkninger vil hjelpe oss. Disse midlertidige virkemidlene vil kun fungere dersom vi i mellomtiden sørger for at hele menneskeheten får studere den globale, helhetlige verden som vi nå trer inn i.

Kommentarer / Spørsmål