Se forover, la ikke nåtiden fange deg

Det er viktig å innse at det finnes en god og storslått framtid for oss der ute. Vi får mer kunnskap som virker som en motvekt til den destruktive egoismen vår – og det er disse to kreftene som kan bistå vår framgang. Vi oppnår mulighet til å forstå hvor vår frie vilje er. Den er nøyaktig i midtlinjen mellom disse to kreftene.

På den ene siden har vi en «heslig» kraft, mens vi på den andre har en god og fornuftig kraft som er ment å hjelpe oss. Som mennesker har vi respekt for kunnskap og setter pris på den. Derfor kan vi finne den rette stien mellom den heslige naturen og det kunnskapsrike intellektet og det er en sti som er bra både for oss og de uorganiske, organiske og animalske nivåene i naturen. Resultatet blir at vi oppnår harmoni med alle eksisterende livsformer i naturen.

All lidelse vi gjennomgår er egentlig en innbydelse til å anvende vår frie vilje og disse to kreftene på en riktig og balansert måte. Styrken av vårt intellekt gjør oss istand til å ta hånd om egoismen vår og kontrollere den på riktig måte. Den skal ikke ødelegges, slik ulike teknikker og trosretninger pleier å gjøre. Vi må innse at det finnes ikke noe ondt i naturen. Den negative kraften blir bare ond når vi ikke bruker den positive kraften. Derfor er det viktig at vi lærer å implementere den.

Man dømmer ikke resultatet utfra nåværende utviklingstrinn. Det står skrevet: «Du skal ikke vise dåren halvgjort arbeide». Vi har med andre ord ingen grunn til å beklage oss når vi befinner oss halvveis på reisen, for da er vi dårene. Vi må tvert imot se det nåværende bildet i henhold til hvor mye det er rettet mot målet og innse at hver etappe på reisen er nødvendig for å oppnå dette fantastiske målet. Det skinner mot oss langt borte fra – og vi nærmer oss ved å fortsette korrigeringen av våre liv. Det finnes virkelig en god framtid for oss der ute.

Nettopp derfor må vi ikke behandle naturen, oss selv, eller andre dårlig. Man må ikke komme med uberettigede krav og klagemål, eller kritisere, avsky og hate uten grunn. Vi må innse at alle går gjennom utviklingsfaser i denne prosessen og hjelpe hverandre, som mennesker som har gått seg vill i ørkenen og trenger hjelp for å komme ut. Gjensidig korrigering og gjensidig hjelp er det som må til for å nå målet.

 

 

Kommentarer / Spørsmål