Selvtest for spirituell utvikling

Spørsmål: Vil jeg utvikle meg på tross av at jeg ikke har noen spørsmål vedrørende studiene?

Svar: Mennesket må selv sjekke om han utvikler seg eller ikke. Hvordan kan han klare det? Ved å undersøke om han opplever oppturer og nedturer gjennom sine forsøk på å knytte seg sammen med andre, og gjennom avvisninger i dette arbeidet. Nå trenger jeg kun å vite om jeg er knyttet sammen med de andre, og prøve å avdekke bildene som vi studerer i Zohar, bildene av skaperen inni dette samholdet.

Streber jeg etter dette? Ja, det gjør jeg. Hvor sterk er min streben? Hvor mange ganger mistet jeg og plukket opp igjen disse tankene i løpet av leksjonen? Hvor mange ganger i løpet av dette arbeidet bekymret jeg meg for de andre slik at de også kunne holde på intensjonen? Da vil deres felles tanke også påvirke meg slik at selv om jeg mister tankene, vil jeg øyeblikkelig plukke dem opp igjen. Det er faktisk godt å ha så mange av disse raske utgangene og inngangene som mulig.

På grunn av dette trenger jeg støtten fra gruppen, og jeg må konstant holde på tanken om samhold. Det er hele arbeidet mitt. Disse tegnene hjelper meg å evaluere utviklingen min. Om jeg slutter å tenke på samholdet og aldri kommer tilbake til disse tankene igjen, utvikler jeg meg ikke.

Så ikke spør, men undersøk deg selv.

Fra del to av Morgenleksjonen 5/1/11, ”Introduction to The Book of Zohar”, artikkel ”Yitro (Jethro)”

Kommentarer / Spørsmål