Skaperens eksempel i våre liv

Spørsmål: Hva vil det si å være som skaperen?

Svar: Det står skrevet: «Som han er barmhjertig, er dere barmhjertige. Som han er medfølende, er dere medfølende.» Vi må gradvis avdekke inni oss samhørigheten mellom hverandre. Det kalles å være som skaperen. Vi har ingen andre eksempel. Skaperen lar oss ikke få noen fornemmelse av seg. Han har ikke sendt oss bilder eller en dokumentarisk film om seg selv. Vi har ingen annen mulighet enn å forestille oss ham gjennom våre liv.

Og de som allerede har oppnådd skaperen, sier at hans eksempel i våre liv og at den formen som er nærmest ham i likhet, er samhørigheten i vennegruppen. Det er dette spesielle samholdet artiklene om gruppen veileder oss til.

Fra den daglige kabbalaleksjonen, 14/12/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål