Skaperens høytaler

Dere aner ikke i hvor stort omfang vi alle blir ledet ovenfra. Her er læreren som en høytaler, en del av det øvre systemet, som overleverer kunnskap til dere og ikke noe mer enn det. Dere takker ikke høytalerne for at de forteller dere fine ting, gjør dere? Slik bør også holdningen til læreren å være. Dere bør respektere innretningen som overfører kringkastingen ovenfra til dere, men det er det hele.

Jeg vil advare dere, for det er forskjellen på blind idolisering og sannheten. Jeg fornemmer mer enn andre i hvor stort omfang jeg ledes ovenfra. Ingenting er mitt eget. Jeg er helt oppriktig: Jeg bare utfører befalingene ovenfra. Menneskets rolle er utelukkende å bli ledet. Og jo større man er, jo mer blir man ledet. Dette kalles å være «Guds slave», som er nivået av Moses.

Ikke glem at vi må prøve å være følsomme til hva det er skaperen sier til oss – sier inni oss. I følge det må vi fortsette. Jeg føler det nærmer seg. Da vil vi stige til Binas nivå; vi vil høre hva han sier – det er allerede Binas nivå. Deretter vil vi oppnå «syn».

Så la oss forsøke å ikke være avhengige av læreren. Han er begrenset og midlertidig. La oss heller bli èn beholder (Kli), som ved å knytte seg sammen blir i stand til å se og respondere til det skaperen sier til den. Det er det viktigste. Den hørselen, den fornemmelsen – kalles «liv».

Fra talen under måltidet før kongressen i Aravaørkenen, 18/11/11

Kommentarer / Spørsmål