Skriftene må tilpasses for folk

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvordan kan vi revidere artiklene til Rabash og Baal HaSulam i ny språkform, så de blir lettere for folk å forstå?

Svar: Gjenfortell dem med egne ord! Ta for dere en liten artikkel, les den, legg en plan og begynn å omskrive den, ord for ord.

Det var slik jeg omskrev boken  Zohar, The Study of the Ten Sefirot, og artiklene til Rabash. Jeg tok, for eksempel, en spesifikk artikkel og erstattet ord med andre ord som lå nærmere mitt eget ordforråd. Deretter sjekket jeg paragraf etter paragraf, for å se om det ble riktig, sammenlignet med originalutgaven og resultatet ble en fullstendig annerledes tekst som virket mer forståelig og mindre arkaisk enn originalen, i en normativ, moderne språkform.

Når dere holder på med dette, vil dere se at det ikke er komplisert. Der er spesielle koder, men dem kjenner vi allerede. Vi må tilpasse skriftene for oss selv og for folk, slik at man, når man leser dem, kan føle at de består av litt psykologi, litt filosofi, biologi, evolusjon, osv. Det vil si, at de representerer en sunn, normal tilnærming til alt.

Fra en samtale om disseminasjon, 17/11/13

Kommentarer / Spørsmål