Slik at gledesfølelsen kan mette gruppen

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Vi har venner som bruker den kabbalistiske metoden og som allerede anvender den på seg selv. Kan de gi eksempel på en gruppe i «høyrelinjen»? Hvorfor er de tause?

Svar: Vi er forpliktet til å vise det gode forholdet vårt til andre. Vi må glede en venn! Vi må på ingen måte vise ham et surt ansikt, eller forholde oss grovt mot ham.

Og dersom et forhold sprekker, vet vi at også det har sin plass og godtar det med forståelsen av at det er noe som kan skje med alle. Det viser tross alt at vennen har en indre spenning, bearbeider seg selv og ikke er likegyldig til det som skjer. Derfor tilgir vi ham. Og motsatt, med hensyn til den negative handlingen hans, med hensyn til dette utbruddet, kompenserer vi for det med en god handling – og det vil føre til et godt resultat.

Men det er nødvendig å være forsiktig så disse negative, følelsesmessige utbruddene ikke blir vanedannende. Alle i en gruppe må arbeide for at følelsen av glede, av suksess og målets storhet skal mette den.

Fra Kongressen i St. Petersburg, «Dag tre», 14/7/13, Lekson 5

Kommentarer / Spørsmål