Slutten på den flotte modellen til den europeiske unionen

Kronikk: (М. Khazin, finansanalytiker, mk.ru): ”Jean Claude Trichet, leder for den europeiske sentralbanken gjennom flere år, har bedt om en strengere budsjettkontroll. Han sa at EU har vist ”stor skjødesløshet” ved ikke å respektere den europeiske stabilitetspakten som begrenser størrelsen på budsjettunderskuddene. Hvorfor? Paktovertredelsene var nødvendige for å kunne innfri velferdsordningene…

Det er derimot slik at når vilkårene for etterspørsel reduseres, vil levestandarden også falle. Hans bønn er med andre ord ren demagogikk: Han gir et urealistisk råd med vilje for å ”holde sin sti ren”. Hvorfor sa han ingenting når statene og innbyggerne tok opp lån som man visste ikke ville være bra? Trichet rettferdiggjør seg selv ved å si at han ikke hadde noe med dette å gjøre: ”Det var det jeg sa, men de ville ikke høre på meg…”

Tyskland er hovedeksportøren mellom EU til USA, og har derfor bedre råd enn resten av Europa. Ettersom etterspørselen nå også er fallende i USA, vil landets vilkår forverres. EU har bygget opp slik en flott modell som baserer seg på en stadig økende etterspørsel i USA, noe som bygger på dollarutstedelsene og ikke euroen. Men nå er ”gleden” over, mens ønsket om å redde modellen som er bygget opp av EU forblir. Dette er umulig…”

Kommentarer / Spørsmål