Spørsmål om Pesach

 laitman_281_02  Spørsmål: Hva er Egypt?

Svar: Egypt (Mitzyarim – Mitz – ra) er konsentrasjonen av ondskapen vi befinner oss i, og hatet vi føler mot hverandre.

Spørsmål:  Hva betyr det at nasjonen Israel går ned til Egypt?

Svar: Jødene som dro ned til Egypt er ennå ikke en nasjon. De blir til en nasjon bare når de samles ved foten av Sinai berget og godtar betingelsen om å heve seg over egoismen.

Spørsmål: Hva er Moses?

Svar: Moses er kraften som trekker en person ut av egoet og leder ham mot målet for skaperket, mot skaperen, mot de riktige handlingene. Ifølge kabbala, kalles dette «punktet i hjertet.»

Spørsmål: Hva er meningen med setningen «Skaperen bringer Moses til Farao?»

Svar: Det er en indre konflikt i en person og avvisningen av egoet, Moses versus Farao.

Spørsmål: Hva er de ti plagene i Egypt?

Svar:  De ti plagene er en viktig forutsetning når jeg forstår at egoet ikke lenger kan være min tilflukt, må jeg løsrive meg fra det, for å heve meg over det. Det forårsaker så mye smerte og lidelse at jeg ikke orker det lenger og må bryte vekk fra det.

Spørsmål: Hvorfor bryter man vekk fra egoet om natten, i totalt mørke?

Svar: Faktum er at adskillelsens fra egoet må være absolutt; selv om jeg ikke ser noe som helst foran meg, så løper jeg allikevel vekk fra det. Selv om jeg kunne fortsette å være i det og nyte det fysiske livet livet egoistisk sett, foretrekker jeg å forlate det og gå ut i mørket.

Spørsmål: Hva er meningen med å krysse «Rødehavet»?

Svar: En person forstår at han må gi opp sin forrige egoistiske oppfatning fullstendig, og ønsker å gjøre seg kjent med verden på ny.

Spørsmål: Hva betyr det at vannet i «Rødehavet trakk seg tilbake og delte seg i to»?

Svar: Dette er selvfølgelig ikke et naturlig fenomen. Det eksisterer ikke i naturen uansett hvor hardt vi prøver å forklare naturfenomener som vi ikke forstår.

«Vannet trakk seg  tilbake og delte seg i to» betyr at en person har lov til å gå inn i egenskapen til Bina (giverkraft). Han går gjennom Malchut til Bina og får en følelse av oppstemthet. Dette betyr at det onde vannet nå blir til vann som hjelper oss videre mot målet.
[156974]
Fra KabTV’s «en samtale om påske» 18/3/15

 

Kommentarer / Spørsmål