Spørsmål om virkelighetsoppfattelse

Spørsmål: Hvor viktig er det å fatte at hele virkeligheten kun eksisterer inni oss? Hjelper det å prøve å forbinde de ønskene vi anser som eksterne til de vi kjennetegner som våre egne?

Svar: I den utstrekning du bearbeider deg selv og arbeider med gruppen, vil du begynne å føle at de alle sammen – og faktisk alt – er inni deg.

Spørsmål: Er det riktig å si at de uorganiske delene i vår fysiske verden tilsynelatende er et eksternt bilde på Behina Aleph (første fase) av de fire fasene av direkte lys?

Svar: Det er korrekt.

Spørsmål: Siden ego eksisterer i mottakerdelen, må det også finnes ego i skaperdelen. Der må finnes en kraft over himmel og jord – om enn ikke «over» slik vi definerer det.

Svar: Det er vårt ego i sin korrigerte form som skaper giverkraft.

 

Kommentarer / Spørsmål