Steg for steg mot nytelse og kjærlighet

Spørsmål: Hva er målorientert nytelse?

Svar: Målorientert nytelse er nytelse gjennom den givende kraften, og den eneste måten som man kan nyte den givende kraften på, er når du elsker mennesket du gir til.

Hvordan kan jeg så oppnå kjærlighet? I kraft av korreksjon, ved å erstatte hat med kjærlighet. Hvem eller hva får denne korreksjonen til å skje? Det øvre lyset.

Når skjer dette? Når jeg ber om det. Når vil jeg så be om det? Når gruppen tvinger meg til å gjøre det.

Når vil den tvinge meg til å gjøre det? Når jeg legger meg under gruppen, og gjennom dette finner kraften som presser meg.

Når vil jeg legge meg under gruppen? Det vil skje når vi jobber med dette sammen med vennene,

Her er det vi snubler…

Fra del to av Morgenleksjonen 11/01/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål