Studer deg selv

Spørsmål: Hvordan oppnår man balanse mellom de fysiske ønskene og ønsket om skaperen?

Svar: Jeg har et punkt i hjertet, og ut i fra dette punktet studerer jeg alt som skjer. For det første føler jeg kroppen min. Jeg kan til og med se på den ut i fra dette punktet i hjertet; jeg kan studere dens organer og deler. Fra dette punktet i hjertet kan jeg studere min egen kropp og systemene som styrer den innenfra.

Skaperen ga meg denne kroppslige følelsen; dette er systemet som er nærmest meg. Jeg tilhører likevel ikke dette systemet, for jeg bare studerer det ut i fra det indre punktet i hjertet, der mitt indre «jeg» befinner seg.

I tillegg til kroppen min har jeg også mennesker som befinner seg i nærheten av meg, slik som for eksempel familien min. Det finnes også en mer omfattende innflytelse, slik som hele naturen. Dette er ting som påvirker punktet i hjertet mitt, punktet som prøver å analysere og identifisere seg selv: «Hvem er jeg?»

Ut i fra punktet til mitt «jeg» (Aleph-Nun-Yod) må jeg gå videre til punktet «nei» (Aleph-Nun-Yod) som er over meg selv. På den ene siden ønsker jeg å ta over verden, ødelegge mine fiender og kontrollere alle. Det er mitt egoistiske punkt som ønsker dette.

Jeg jobber likevel med å underkaste meg slik at jeg kan leve ut i fra dette punktet og begynne å føle den øvre kraften som finnes utenfor meg.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 7/2/2012, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål