Ta ikke skaperen for gitt

Spørsmål: Boken Zohar (avsnitt 370, kapittel VaYetze) sier at ”Ingen mann må noensinne overse et annet menneske i denne virkeligheten”. Hva betyr det å overse noen, eller å ta noen for gitt, i det spirituelle arbeidet?

Mitt svar: Å ta noen for gitt betyr at man mangler sensitiviteten for å knytte bånd til andre. Det betyr at jeg nettopp nå klarer å finne den rette balansen mellom høyre og venstre side, ønsket om nytelse og intensjonen om å gi, men jeg anstrenger meg ikke for å gjøre dette. Det er å overse.

Du er ikke oppmerksom på mulighetene som du blir gitt til enhver tid, og du tar dem for gitt. Du verken føler eller forstår dem, og i stedet tenker du at alt er avhengig av deg. Dette betyr at du tar noe for gitt.

Vi befinner oss i den uendelige virkeligheten. Alle nivåene, alle virkelighetene og alle de høyeste og mest perfekte tilstandene er inni oss: Reshimot blir vekket opp i oss til enhver tid. Hvert eneste sekund gir skaperen oss muligheten til å utvikle oss, og til å løfte oss til et nytt nivå. Dette betyr at han vekker oss til live igjen.

Dessverre legger vi bare merke til 1/1000 av alle disse mulighetene, og det er bare når vi er på vårt beste. Dette betyr at vi tar skaperens holdning overfor oss for gitt.

Hans holdning overfor oss endrer seg aldri. Han prøver alltid å lære oss noe og hjelpe oss til å utvikle oss, men vi ønsker det ikke. I mellomtiden går tiden… Det står skrevet at skaperen erstatter en engel med en annen om et menneske ikke er i stand til å knytte det rette båndet til det som han blir gitt fra oven.

Dette er et alvorlig problem, siden vi ikke er i stand til å tolke de vanlige tilstandene som vi går gjennom hele tiden. Dette er avhengig av vår sensitivitet. Jeg føler kanskje min nåværende tilstand som en enorm tragedie, som det står skrevet: ” Den skikkede ser menneskets onde tilbøyelighet som stor og kraftfull, som et mektig fjell, mens den onde ser den som en tynn tråd”. Alt er avhengig av vår sensitivitet, hvor oppmerksomme vi er og at vi ikke tar detaljene for gitt.

Det er dette som er vår oppgave: Å være mer oppmerksomme, og å vekke oss selv ved hjelp av gruppen. Den hjelper hver og en av oss til å forstå at vi hvert eneste øyeblikk har muligheten til å utvikle oss.

Dette betyr ikke at de predikerer moral til meg. Det er heller slik at om alle er i en konstant tilstand av press, så kan også jeg ta imot disse vibrasjonene fra dem og jeg vil bli overmannet av frykt: Hvordan kan jeg forsikre meg om at jeg ikke går glipp av mulighetene for å utvikle meg, disse mulighetene som jeg får hvert eneste sekund?

Fra del to av Morgenleksjonen 08/07/10, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål