Takk for hederen

Spørsmål: Jeg ankom kongressen i ørkenen og når jeg ser disse fantastiske vennene rundt meg, spør jeg: hvorfor fikk jeg æren av å være en del av dette fantastiske samfunnet – for selv har jeg ingenting som er spesielt?

Svar: Ingen av oss har selv valgt denne veien. Vi ble ført hit ovenfra. Skjønner vi dette, er vi nødt til å være takknemlige. Skaperen fører et menneske til den gode skjebnen og sier; «Vær så god!» Hver og èn ble ledet hit, fordi tiden var inne for ens sjel å ta fatt på korrigeringen og bevisst inkluderes i den generelle mekanismen som kalles Malchut, eller gudommelighet.

Men om skaperen leder en mot dette valget, betyr det ikke at alt kommer til å gå sin gang uten innsats fra vår side. Vår innsats er nødt til å bli mer og mer bevisst. Alle er allerede blitt skuffet i livet, i ønskene og har gjennomgått mye: avsluttet en universitetsutdannelse, arbeidet på flere arbeidsplasser, tjenestegjort i hæren, giftet og skilt seg.

Men det var ikke jeg som gjorde alt dette. Når jeg ser meg tilbake, kan jeg ikke tro at det var jeg som gjorde alt og at alt dette hendte meg. Jeg begynner å innse at jeg ble ledet gjennom alle disse hendelsene ovenfra. Selv om jeg var følelsesmessig involvert; så var sansene mine vekket ovenfra.

Men fra nå av, har jeg fått fri vilje som jeg kan bruke. Der er mange som kommer og går. Som resultat vil de vende tilbake en eller annen gang i fremtiden. Før kongressen fikk jeg mange brev fra mine tidligere studenter, som forlot studiet for lenge siden – de ble skuffet, men bestemte seg nå for å komme tilbake.

Dette er også skjebnen; vi bør ikke tenke at det var deres egen avgjørelse; det øvre forsynet beordret dem. Derfor er vi nødt til å ta imot dem, så vi åpnet denne kongressen for alle.

Alt som har skjedd med deg til i dag, skjedde fordi du skulle få styrke til å ta deg av andre – og det må vi takke for.

Fra Arava Kongressen, 17/1/13, Leksjon 1

Kommentarer / Spørsmål