Tårnet Babel som essensen av forhold mellom mennesker

Merknad: Boken Genesis beskriver hvordan mennesker bygde tårnet Babel: de bygget det høyt. De som bærte murstein kom opp fra østsiden av tårnet, og de som gikk ned, kom ned fra vestsiden av tårnet.

Hvis noen falt ned å døde, var det ingen som ga det noe oppmerksomhet. Men om en murstein falt, satt de og gråt: “Når vil en annen stige i stedet.”

Min tilbakemelding: Her tales det allegorisk om babylonernes egoisme som økte i en slik grad at de ikke respekterte menneskeliv, men kun verdsatte personens arbeid.

Hvis en person ikke lenge var nyttig og hans produktivitet gikk ned, var det bedre at han døde, forsvant, slike mennesker trengtes ikke. 

Det vil si de var rent pragmatisk overfor hverandre.

Fra Kab TV’s “Systematic Analysis of Israeli People Development,” 6/24/19

Kommentarer / Spørsmål