Terrorangrep i Tel Aviv

Komthumbs_Laitman_006mentar:  Som et resultat av terroristangrepene i handle- og underholdningssenteret i Tel Aviv, ble fire mennesker drept og seksten skadet. Dette skapte en bølge av glede i den militære vingen av Hamas, i Gaza og i naboland. På denne måten begynte den muslimske helligdagen Ramadan.

Svar: Terroristangrep må ikke tilbakeholdes med militære midler, derfor vil ikke aggresjon fra vår side hjelpe.

Det mest effektive er å fjerne terroristenes ideologiske grunnlag, ikke bruke makt mot makt. Hvis de handler ifølge sine ideologiske motiver, må vi også svare på samme måte. Og vår ideologiske styrke ligger bare i forenlighet.

Hvis vi ikke forenes, har vi ikke noe som kan motsette det de fremsetter. Derfor vil verken de avgjørelsene som våre ministere tar, heller ikke å ødelegge terroristenes hus, gi resultater. Det fungerer som en forebyggende og taktisk metode, ikke noe annet.

Vi har ikke noe annet valg. Vi har bare et våpen og det er forenlighet. Gjennom det inviterer vi den største kraft fra dypet av naturen, såkalt øvre lys. Som en laserstråle brenner den vekk alt det onde på sin vei og etterlater seg bare godt.

Dette er det våpenet vi kan erverve hvis vi virkelig ønsker å forenes. Så, i senteret av vårr samhold, i senter av vår nasjon, vil lyset som er rettet mot alt som hindrer oss fra å bli en enkel enhet, vise seg. I samme tid vil alle negative krefter og alle som er i mot dette styresettet forsvinne fra denne verden og verden vil komme til sin forenlighet.

Vi må bare gjøre en ting: Å være ledere av det øvre lyset til vår verden. Dette er hele det jødiske folks oppgave.

Kommentarer / Spørsmål