To språk, èn rot

Dr. Michael LaitmanHvis vi følte at det var noe som manglet på kongressen, var det kun fordi vi ennå ikke var rede for det og nå er vi nødt til å arbeide med det.
Det vil si at vi nå er nødt til å samle følelsen av forbindelse mellom oss for å kunne oppdage skaperen.

Poenget er at de i det gamle Babylon snakket arameisk, som etter den tid er parallelt til hebraisk. Hebraisk og arameisk stammer fra samme rot og er to motsatte språk. Det ene formidler informasjon via beholderne og det andre via lyset: arameisk via beholderne, ønskene – og hebraisk via fyllet. Det finnes ikke noe annet enn disse to egenskapene og derfor eksisterer disse to språkene parallelt.

Den babylonske Talmud studeres i dag på arameisk, siden den handler om å korrigere beholderne. Hele Talmud er et system for korrigering av beholderne, ønskene, men den beskriver de uorganiske, de organiske og de animale tilstandene av disse ønskene. Torah, derimot, som stammer fra ordet lys, er på hebraisk, siden den kommer ovenfra. Det betyr at Talmud kommer nedenfra og Torah kommer ovenfra.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/7/13, «Faith Above Reason» («Tro over fornuft»)

Kommentarer / Spørsmål