To veier for å oppnå «Adams» nivå

Det finnes to veier å gå for å oppnå «Adams» nivå: lidelsens vei eller lysets vei. Det å befinne seg i vår verden er den laveste tilstanden, helt til vi plutselig avdekker et lite dytt som leder oss til gruppen, til det generelle systemet til de atskilte sjelene.

Vi har imidlertid alle de nødvendige verktøyene: bøkene og intruksjonene for å begynne vår korreksjon for å oppnå likhet med Adams system som finnes i virkeligheten Atzilut. Om vi knytter oss sammen og ønsker å være som Adam for å kunne gi til skaperen og slik oppnå likhet med han, vil vi mens vi studerer ta imot påvirkningen fra det omsluttende lyset eller Ohr Makif ut i fra dette generelle systemet til Adam. Det korrigerer oss gradvis om til en helhet.

Alt er avhengig av i hvilken grad vi prøver å samle oss i en gruppe, studerer sammen fra kildene og streber mot å oppnå målet med skapelsen. Dette er verktøy for å oppnå våre høyere tilstander, og sammen må vi alle oppnå Adams tilstand.

Det finnes to veier å gå for å utvikle seg mot målet: lysets vei, når vi tiltrekker oss påvirkningen fra lyset, og lidelsens vei, når vi befinner oss i gruppen men egentlig ikke ønsker å utvikle oss. Dette skaper store problemer for oss, for mens årene går vet vi ikke hva vi skal gjøre med oss selv eller hvorfor vi ikke kommer noen vei. På grunn av at vi ikke bruker verktøyene som blir gitt oss, skjer vår utvikling i sakte tempo, den blir vanskelig og vil ta lang tid. Vi utvikler oss med andre ord langs lidelsens vei.

Om vi bare klarte å løfte oss over oss selv og bite tennene sammen for å strebe mot hverandre, for å se at vi kun gjennom denne samhørigheten oss imellom vil kunne skape en lykkelig og perfekt framtid, da ville vi umiddelbart ha avdekket det korrigernede lyset inni oss, det omsluttende lyset som knytter oss sammen. I denne samhørigheten ville vi umiddelbart føle den øvre virkeligheten.

Vi mangler et angrep rettet mot det å bøye seg for andre, og mot det å løfte den givende egenskapen og kjærligheten for hverandre over oss selv. Jeg håper at vi vil være i stand til å oppnå dette under den forestående kongressen. Alle de nødvendige betingelsene for at dette skal kunne skje ligger til rette for oss.

Fra Den virtuelle søndagsleksjonen 6/11/2011

Kommentarer / Spørsmål