Transformajon av en menneskesamling til en gruppe

Dr. Michael LaitmanGruppen skal være et verktøy for oppstigning, for å komme til den lille tilstanden (absolutt giverglede), for å oppnå målets viktighet. Det å være i en gruppe vil ikke si at man simpelthen befinner seg i selskap med 100 andre mennesker. En gruppe er et system der du ønsker å være i høyrelinjen og følge valgpunktet.

Før valget, er dette ennå ikke en gruppe, men simpelthen en samling mennesker, i likhet med folkemengen som forlot Egypt og ennå ikke var transformert til en nasjon, men var kun en masse. Bare etterat de mottok Torah og gikk inn i gjensidig garanti ble det sagt om dem: «I dag ble dere til mitt folk.»

Etter oppdagelsen av egoet og Sinai-berget («Sin» – hat) befant seg mellom dem alle sammen, tanker som rev fra hverandre de som hadde samlet seg ved foten av fjellet, bare da føler en person at han trenger gruppen.

(128995)

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 2/3/14

Kommentarer / Spørsmål