Ulikhetene mellom nivåene av oppnåelse

Dr. Michael LaitmanTorah, 2. Mosebok (Mishpatim), 22:19: Den som ligger med et dyr skal dø.

Oppnåelsen av den øvre virkeligheten skjer kun via koblingen av to komponenter: den maskuline og den feminine. Den maskuline delen er verktøyet, med intensjon om å gi – og den feminine delen er ønsket om å ta imot. De er nødt til å sammenkoble seg på visse nivå med en viss kombinasjon mellom hverandre. Det er ikke slik at hvilken som helst maskulin del kan ta for seg hvilken som helst feminin del, der er faktisk visse betingelser for hvordan de skal koble seg sammen og kombinasjoner og i hvilken grad de passer sammen.

Den maskuline delen passer spesielt ikke sammen med den dyriske og den dyriske delen passer ikke sammen med den feminine. Det er umulig, fordi ulikhetene mellom nivåene er så store at det ikke fører til noe. Det er akkurat som ulikhetene mellom Reshimot (spirituelle gener), det er umulig. Med andre ord; det som ikke kan avansere spirituelt må utryddes, siden en slik forbindelse mellom mennesker og dyr ikke er naturlig.

Spørsmål: Hva er det som får et menneske til å ligge med et dyr?

Svar: I vår virkelighet snakker vi om en hormonal ubalanse eller et avvik. Det kan til og med være typisk for enkelte kulturer.

Fra et spirituelt perspektiv, i ens indre; er det forbindelsen mellom den dyriske delen av Malchut, som ennå ikke er klar, som befinner seg på det tredje nivået av utviklingen. Vi består av uorganisk, organisk, dyrisk og menneskelig natur. Den maskuline og feminine linjen må sammenkobles på maskulint nivå og ikke på nivå av mann med dyrisk nivå eller kvinnelig nivå med dyrisk nivå. Denne type forbindelse fører ikke til spirituell avansering. Det er feil beholder.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 27/5/13

Kommentarer / Spørsmål