Universet: Menneskets speilbilde

tolomod Ikke alt vi oppfatter i denne verden tilhører den spirituelle virkeligheten. Av hele den spirituelle virkeligheten fanger vi kun opp en liten forvrengt bit som kan oppfattes av våre korrupte beholdere. Denne lille spirituelle delen sørger for levebrød for våre beholdere, gir oss drivkraft og lar oss opprettholde pseudo-eksistensen vår som kalles «det søte liv.»

Vår verden med alle sine lover, natur og vitenskap, er innbillt, siden de manifesteres utelukkende i fiktive beholdere til det egoistiske ønske på sitt laveste nivå. Alt vi oppnår ved hjelp av vitenskap, selv om det fortsatte å utvikle seg i tusenvis av år, vil alltid forbli innenfor egoet.

Denne virkeligheten eksisterer kun i vår fantasi. Over den vil vi, til sist, avdekke lovene i den øvre virkeligheten, altruistiske ønsker. Vi vil, med andre ord, lære de kabbalistiske lovene som gjelder for den korrigerte virkeligheten.

Da vil den materielle virkeligheten forsvinne. Denne verden eksisterer, tross alt, ikke bare i det egoistiske ønsket, men snarere i mennesket. Et menneske inkluderer denne verden med alt den noensinne har og har hatt: dinosaurer og løver, stjerner og planeter… Vi oppfatter ikke universet sådan, men føler snarere dybden av våre materielle ønsker.

I den graden de materielle ønskene våre korrigeres, vil alt «flyte» fra egoisme til altruisme og da vil materiet «fordampe.» Det er derfor helt forgjeves å bruke energi og arbeid på materie, siden det kun er et forberedende grunnlag for følgende nivåer.

(122254)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 4/12/13, The Freedom

Kommentarer / Spørsmål