Vær ikke redd for frykt og hjelpeløshet

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: For ikke lenge siden møtte jeg noen folk på gaten der det var mange uventede forstyrrelser og jeg fant meg selv i en posisjon av hjelpeløshet og fortvilelse. Hvordan kan jeg fokusere direkte på målet vårt og ikke sirkle rundt det?

Svar: Denne forvirringen var med hensikt for å føre deg til dypere og dypere avklaringer. Dette skjer i hvert stadie, på alle nivå, og med hver og en. Det skjer med alle.

Avklar dette punktet, og da blir det klarere. Deretter vil du møte mange flere slike situasjoner, og du vil alltid føle deg hjelpeløs. Hjelpeløsheten kommer fra det faktum at det ikke er i din makt å rette opp noe, og at du ikke har kontroll over situasjonen, men dette er faktisk en god ting. Det du mangler her er å holde fast på verten og å være i kontakt med ham.

Det er ingenting du kan gjøre, men kun å fortsette. Alle kommer til slike stadier og slike reflekteringer, og selv om du beskriver dem nydelig, har du ennå ikke kontakt med det øvre lyset. Og selv om du hadde hatt en slik kontakt, ville det fortsatt forekomme avbrudd, slik at du ville være i stand til å stige fra ett nivå til neste hver gang du føler deg hjelpeløs på et visst punkt underveis.

Det er akkurat som kong David skrev i Salmenes bok: «Du skjulte ditt åsyn for meg, og jeg ble skremt!» Dette er bra siden det ryster en litt og tar Klipot (skjell) fra en. Når noen befinner seg  i en tilstand av frykt, angst, usikkerhet, og desorientering, er det faktisk en god ting. Vi skal se hvor det hele kommer fra og hvordan skaperen påkaller deg så du kan tilslutte deg til ham.
[136804]
Fra forberedelse til morgenleksjonen 3/6/14

Kommentarer / Spørsmål