Vanskeligheten med å formidling gjennom ord

Spørsmål: Hvorfor opplever vi at det er vanskelig å finne ord for å kunne formidle vårt budskap til andre?

Svar: Om vi klarte å føle de spirituelle definisjonene, ville vi klare å finne enkle ord som vil være i stand til å nå inn i hjertet til alle og enhver.

Vi må utvikle korreksjonsmetoden slik at vi leder hele verden til oppnåelse med skaperen. For å gjøre dette, må vi føle den spirituelle virkeligheten. Det er tross alt kun når du kjenner noe at du begynner å forstå det, og dette gir deg muligheten til å uttrykke deg gjennom ord. En følelse kommer fra dypet av ønsket, fra dets kraft, streben og behovet for å tilfredsstille det.

Det finnes ingen intelligente eller dumme mennesker. Alt er kun avhengig av ønsket! I vår virkelighet finnes det mennesker som kan uttrykke sine tanker på en vakker og poetisk måte. Dette er umulig innen spiritualitet der dybden av følelsen og den interne smerten bestemmer alt.

Vårt problem er at vi blokkeres av vårt sinn, og at vi ikke bryr oss om de riktige følelsene. Disse følelsene er avhengig av vårt samhold til verden, til samfunnet. Du må tross alt finne ord for å kunne formidle samhold blant alle! Kabbala er en vitenskap som uttrykker samholdet til sjelene.

Om vi ikke streber etter å knytte oss til hverandre, kan vi ikke uttrykke noe gjennom ord. Vi tar det som står skrevet i bøkene, og formidler det som slagord og ferdiglagde stereotyper som ikke er tydelige selv for oss.

Alt er derfor avhengig av nivået av vårt samhold med samfunnet, med gruppen. Om dette samholdet finnes, om et nytt følelsesmessig Kli (ønske) dukker opp, selv om det ikke klarer å oppfatte mye, gir dette oss allerede muligheten til å snakke på et enkelt språk som er tydelig for menneskene og som ligger vårt hjerte nært.

Fra Morgenleksjonen 11/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål