Vår virkelighet gjennom spiritualitetens prisme

Spørsmål: Når jeg prøver å se virkeligheten gjennom samholdspunktet, føler jeg at lykke og materielle goder blir mindre viktige for meg. Hva er kriteriet for betydningen av våre aktiviteter? Hvordan «bygger» vi alle virkeligheten? Blir vi nødt til fullstendig å omjustere vårt verdisystem?

Svar: Vi bør uansett omjustere vårt verdisystem. Målet vårt er å arbeide for å oppnå samsvar med naturen, det vil si; tjene til livets opphold, overleve og oppnå harmoni med naturen uten å iaktta, eller vente på andre mens de gjennomgår sine personlige kriser, sine opp- og nedturer. Når noen plasserer seg stødig og ubøyelig i en slik tilstand og forsøker å balansere livet sitt med naturen, kan ingenting skade ham.

Normalt vil en slik holdning til livet gjøre deg lykkelig. Dessuten bør du «instille deg» mot riktige forretningsaktiviteter og et riktig forhold til familien og resten av verden. Du bør, med andre ord, bestemme deg for hvordan du omjusterer ting livet ditt består av og gjøre dem mer rasjonelle.

Jeg tror at hele verden ufrivillig går den veien. Det blir gradvis klart at vi, på den ene eller andre måten, vil forandre verden og vår personlige tilstand i den – enten gjennom en klar forståelse av situasjonen vi befinner oss i, eller ved at naturen tvinger oss til å begrense våre handlinger i så stor grad at vi ikke har noen fremtid dersom vi ikke bryr oss om å innse at vår nåværende innstilling  ikke fungerer. Det er imidlertid en lang og smertefull prosess.

Jeg håper at spredningen av vår kunnskap vil føre til at folk innser at det bare er ved de overnevnte betingelsene vi vil oppnå den mest rasjonelle og behagelige tilværelsen og begynne å fornemme, over alt annet, den høyere virkeligheten, gjennom begrepet av en helhetlig  og integrert verden.

Man trèr inn i en tilstand av samhold og evighet. Man fornemmer det tydelig. Materiet oppløses og smuldrer som ubehandlet lær. Vi opplever en fullstendig annerledes virkelighet, virkeligheten av krefter som våre sanser mottar som et visst bilde. Det er veldig reellt – og er faktisk veldig nær oss.

Jeg synes du bør endre dagliglivet ditt, virkeligheten rundt deg og arbeidet du utfører ifølge nivået du befinner deg på. Det kan imidlertid bare gjøres ifølge forståelsen din for spirituell disiplin i overgangen til et høyere trinn og oppnåelsen av likhet med det.

Fra KabTv`s «Foundations of the Integral Society», 26/2/12

 

 

Kommentarer / Spørsmål