Ved å miste meg selv, tilegner jeg meg hele verden

Dr. Michael LaitmanDu skulle prøve å forestille deg følelsen av å forsvinne inn i det helhetlige fellesskapet, inni de andre.
Det vil si, at vi alle er forent i denne oppfatningen av èn; èn betyr at der ikke er en eneste èn av oss personlig. Èn er ikke slutt-summen vår; det er ikke «vi», men en eneste helhet som ikke kan oppdeles i atskilte deler. Det følger at jeg, på den ene siden, tilsynelatende forsvinner der. «Jeget» mitt forsvinner, men istedenfor det føler jeg alle. Jeg oppdager to motsatte ytterligheter.

En gang følte jeg meg selv eksistere atskilt, en avgrenset personlighet, men med sin sfære av eierskap. Men nå, ved at jeg har annullert den egoistiske autoriteten min, på den ene siden, har jeg kansellert individualiteten min og mistet «jeget» mitt. Men med det har jeg, på den andre siden, tilegnet meg alt!

(125962)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 20/1/14, Workshop

Kommentarer / Spørsmål