Vederlaget for spirituell innsats

Spørsmål: Det kommer hele tiden fram at vi har behov for et eller annet vederlag for arbeidet vi gjør. Hvordan korrigeres denne intensjonen? Hvilke handlinger må vi gjennom og hvor mange? Hvordan kan vi virkelig handle i motsetning til dette?

Svar: Du vil gradvis endre estimeringen av kvaliteten på vederlaget. Du oppfatter vederlaget  som – enten tilstanden der du har det godt, tilstanden der andre har det godt, eller tilstanden der skaperen har det godt, takket være handlingene dine.

Det vil si; vederlaget må være konstant. Alt avhenger av kvaliteten på det: Hva er mitt vederlag? Hvis vennene blir tilfreds som resultat av det jeg gjør, så er det belønningen. Er det mulig å glede seg over det?

Jeg trenger bare å sjekke med meg selv, hva er årsaken og hva er resultatet? Gjør jeg bra ting for vennene for min egen nytelse, eller gjør jeg det for at de skal ha det bra; og det er det som gjør meg glad? Det vil si, min tilfredshet er adskilt fra lykkefølelsen i mine Kelim (beholdere) og er følelsesmessig tilstedeværende i vennenes Kelim.

Spørsmål: Er denne prosessen statisk eller er det mulig å være i bevegelse hele tiden?

Svar: Det er en gradvis utviklingsprosess hos et menneske innenfor en gruppe. Vi kan oppnå dette raskt, ved blindt å utføre alt kabbalistene sier og skriver.

Vi ser tross alt aldri det neste nivået av utviklingen vår. Allikevel gir kabbalistene oss råd, hvordan vi kan gjøre oss selv lik neste nivå og bli klar for det mens vi er på det nåværende nivået. Hvordan kan jeg være klar for det hvis jeg ikke ser det og ikke vet noen ting om det? Derfor gir de oss råd og forslag. Uten dem ville jeg ikke være istand til å gjøre noe.

Så der er ingen grunn til å sitte alene i ørkenen og prøve å oppnå kontakt med skaperen. Metoden for å oppnå de øvre virkelighetene ble en gang oppdaget og vi vet nøyaktig hvordan det ble gjort: ti generasjoner, ti lærere, ti kabbalister fra Adam til Noa, ti generasjoner fra Noa til Abraham og så videre og så videre, i en kjede.

Det er ikke mulig at noen plutselig vil oppdage det i en annen form. Et menneske kan av og til fornemme den øvre virkeligheten, ubevisst, kun midlertidig – og så forsvinner den igjen. Jeg har møtt slike mennesker. For å bli istand til å være i den spirituelle virkeligheten, tydelig, realistisk og riktig og til å arbeide med alle våre Kelim, som er med alle ønskene og tankene, trenger vi denne metoden. Den kom allerede fra Adam, så han anses å være alle folks forfader – alle tilhører Adams nivå (menneske).

Fra Kongressen i Krasnoyarsk, 14/6/13, Leksjon 3

 

Kommentarer / Spørsmål