Vennens skjebne avhenger av gruppen

skjebnenSpørsmål: Avhenger påvirkningen på oss fra de omkringliggende krefter på koden til reshimot?

Svar: Påvirkningen til kreftene rundt oss avhenger av mange faktorer.

Den mest avgjørende faktoren er når du allerede befinner deg i gruppen, da avgjør den hva som skjer med deg.

Ikke en eneste person under spirituel utvikling befinner seg på en personlig vei, fordi vi alle er om gir lenket sammen med hverandre. Derfor finnes det ikke tanker om at jeg har en slags unik vei, eller at hva som skjer med meg avhenger kun av meg selv, dette avhenger av alle.

Utifra dette forstå vi hva slags krefter det finnes i en gruppe, hva slags makt som eksisterer i vår enhet, hvor mye hver og en av oss kan påvirke vår venns skjebne.

Fra den 2 delen av den Daily Kabbalah Lesson 7/21/13, Shamati #59 “About the Rod and the Serpent”

 

 

Kommentarer / Spørsmål