Vent, Han kan komme i dag!

Spørsmål: Hvordan kan jeg utforske hver handling jeg utfører mer effektivt for å være i stand til å finne årsaken til oppvåkningen fra oven som forårsaket det?

Svar: La meg gi deg et eksempel. Anta at telefonen plutselig ringer og en ukjent stemme sier «Bare vent, jeg kommer for å ta et oppgjør med deg i dag», og legger på akkurat som i skrekkfilmer. Du aner ikke hvem som ringte deg eller hva det gjelder. Du begynner å se mistenkelig på alle du møter og i redsel. Du sjekker og undersøker alt som skjer.

Dette er nøyaktig hvordan vi bør se etter skaperen. Vi trenger bekymringer, angst, redsel, usikkerhet og hjelpeløshet som vil tvinge en person til å bli følsom og på vakt, og til å kontrollere alt som kommer hans vei.

Hvis målet er veldig viktig for meg, men det ikke ser ut til at jeg avanserer mot det, bekymrer jeg meg for hva som skjer og må finne ut hva som står i veien for meg. Hva er målet nøyaktig, og kanskje jeg ikke forestiller meg det riktig? Hva er midlene for å oppnå målet?

Her oppdager jeg at problemet mitt er at jeg rett og slett må snu mitt hat til kjærlighet. Jeg må sjekke min tilstand og intensjon, og avstå der hvor jeg for tiden ikke kan avstå. Jeg må ta hensyn til hva jeg ikke respekterer og vurderer som uviktig, og prøve å føle det. Da vil jeg gjenvinne bevisstheten og vil plutselig være i stand til å se den øvre verden. Jeg ser ikke den nå, bare fordi jeg ikke ønsker å se den!

Alt avhenger av å endre sine prinsipper i henhold til hva en person relaterer til virkeligheten. De vil avgjøre hva en persons virkelighet vil bli.

Fra den 1st delen av den Daily Kabbalah Lesson 2/3/13, Writings of Baal HaSulam

 

 

Kommentarer / Spørsmål