Verden venter på den forestående sabbaten

Dr. Michael LaitmanDet sies at verdens korreksjon kommer til å ta 6000 år, noe som relaterer til ukens seks arbeidsdager.
Vi ble tildelt 6000 år for å tilberede spirituelle beholdere, ønsker, hjelpemidler. Det «syvende årtusen» (Sabbat) starter ved beholdernes korreksjonsavslutning, som vil si at det er neste nivå, som kalles tilstanden av korreksjonens avslutning (Gmar Tikkun).

Denne sabbatstilstanden eller det syvende årtusen kalles for «likheten med fremtidens virkelighet» (Mi Ein Olam HaBaah), siden det fortsatt ikke er selve fremtidens verden og der er et åttende, niende og tiende årtusen som etterfølger det, tilsvarende de første tre Sefirot (GAR).

Men sabbaten starter til og med før dette, selv innen avslutningen av 6000 år. En sabbatstilstand (den første oppstigningen av virkelighetene som tilfører oss mer lys) begynner allerede den «femte timen på den sjette dagen», som er på fredagen. Derfor er hele den sjette dagen (som betyr vårt sjette årtusen) allerede opplyst av sabbat.

Hele den sjette dagen kalles «sabbatskvelden». Vi befinner oss derfor nå i en meget spesiell tid: dette er sabbatskvelden. Vi kan allerede føle bevegelsene og endringene som begynner i verden på sabbatskvelden. Vi må gå gjennom hele perioden som gjenstår til korreksjonens avslutning og den synes å være veldig kort. Sabbaten er nær og vi er snart der.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 16/10/13, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål